Cisy w Serednicy

Znak do ścieżkiRezerwat położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, zajmuje północno-wschodni stok, wchodzący w skład pasma wzniesień określanego mianem Ostrego Działu . Najwyższy punkt to ok. 640 m n.p.m.


Zlokalizowanie ścieżki prowadzącej do rezerwatu ,,Cisy w Serednicy”, w miejscu, gdzie występuje dział wód (potoki z Ostrego Działy spływają do Strwiąża, a dalej poprzez Dniestr do Morza Czarnego ), jest wspaniałym miejscem do przedstawienia bogatej historii tych terenów, gdzie przez tyle wieków przenikające się kultury różnych narodów współtworzyły dzieje tych ziem.


Spacer do Rezerwatu chroniącego naturalne stanowisko cisa pospolitego możemy rozpocząć we wsi Wola Romanowa w gminie Olszanica (13 km z Doliny Rosy) .


Ścieżka składa się z 5 przystanków:
1. Stanowisko storczyka – gatunku objętego ścisłą ochroną;
2. Stanowisko olchy kosej – gat. pod ścisłą ochroną i bardzo rzadki na tym terenie;
3. Punkt widokowy;
4. Stanowisko buczyny karpackiej;
5. Rezerwat ,,Cisy w Serednicy”