Rezerwat ''Sine Wiry''

kolaż zdjęćRezerwat przyrody „Sine Wiry” został utworzony w 1988 roku na powierzchni 450,49 ha. i znajduje się się na terenach dawnych wsi Łuh, Zawój i Polanki. Na rezerwat przypada kilkukilometrowy odcinek rzeki Wetlina, wraz z otaczającym ją zespołem leśnym.

Trasa ma 2,5 km I zaczyna się przy drodze Bukowiec-Cisna. Najbardziej malowniczym zakątkiem jest tu przełom Wetliny, gdzie rzeka przebija się przez progi skalne, woda płynie z dużą siłą, pieni się, rozbijając o kamienie. Właśnie stąd wzięła się nazwa tego miejsca – wiry kręcą się, a głazy, które są przez nie obmywane nadają im szary kolor.
Jest to łatwa i przyjemna trasa, również dla dzieci